Facts Info StuffFacts Info Stuff Info

China CN Facts Info Stuff

World Country Facts:

China Internet

China Facts Info Stuff (CN):

China Latitude Facts: 30.6041776184786 and China Longitude Facts: 114.162827558742

China Regions are: Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei Hunan Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning Nei Mongol Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Tianjin Xinjiang Xizang Yunnan Zhejiang

Various World Country Facts:

  1. Algeria Category: Economy - Reserves of foreign exchange and gold: 0.5 billion (31 December 2008 estimate)

  2. Pitcairn Islands Category: Transportation - Roadways (km): total: 6 km; unpaved: 6 km (dirt roads)

  3. Jordan Category: Economy - Market value of publicly traded shares: .8 billion (31 December 2008 estimate)

  4. Ethiopia Category: Government - National holiday: National Day (defeat of MENGISTU regime), 28 May (1991)

  5. Tunisia Category: Geography - Total renewable water resources (cu km): 4.6 cu km (2003)CIT.DIRECTORY Source: CIA - The World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2028.html