Facts Info StuffFacts Info Stuff Info

China CN Facts Info Stuff

World Country Facts:

China Internet

China Facts Info Stuff (CN):

China Latitude Facts: 30.6041776184786 and China Longitude Facts: 114.162827558742

China Regions are: Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei Hunan Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning Nei Mongol Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Tianjin Xinjiang Xizang Yunnan Zhejiang

Various World Country Facts:

  1. Navassa Island Category: Geography - Maritime claims: territorial sea: 12 nm; exclusive economic zone: 200 nm

  2. Saint Martin Category: Government - Legal system: the laws of France, where applicable, apply

  3. Bahrain Category: Military - Military branches: Bahrain Defense Forces (BDF): Ground Force (includes Air Defense), Naval Force, Air Force, National Guard

  4. Zimbabwe Category: Communications - Telephones - main lines in use: 344,500 (2007)

  5. Cambodia Category: Government - Government type: multiparty democracy under a constitutional monarchyCIT.DIRECTORY Source: CIA - The World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2028.html